Dalies

T/c Mols paziņojums

Cienījamie apmeklētāji,

Veicot regulāro tehnisko pārbaudi oktobra vidū, tika konstatēta plaisa t/c Mols pirmā stāva griestos. Lai pārliecinātos par skarto konstrukciju drošību, nekavējoties tika piesaistīti divi neatkarīgi tehnisko ekspertu biroji stāvokļa novērtēšanai. Par situāciju tika informēts arī Būvniecības valsts kontroles birojs, tai skaitā par inženieru ieteiktajiem un mūsu īstenotajiem īstermiņa risinājumiem.

Šobrīd ir saņemts ekspertu atzinums, ka, realizējot atbalsta risinājumus plaisas zonās, ēkas konstrukcija ir apmeklētājiem un darbiniekiem droša. Paralēli tam ir nepieciešama papildu detalizēta izpēte, lai izprastu plaisas rašanās apstākļus, izstrādātu esošās konstrukcijas pastiprināšanas projektu un realizētu to.

Ņemot vērā to, ka darbinieku un apmeklētāju drošība ir mūsu prioritāte, kā arī, sekojot ekspertu rekomendācijām, konkrētajā zonā iespējami īslaicīgi piekļuves ierobežojumi papildu pagaidu drošības konstrukciju izvietošanas laikā.