Dalies

Gala ziņojums: T/C MOLS IR APMEKLĒTĀJIEM UN DARBINIEKIEM DROŠS, SLĒGTIE VEIKALI ATSĀKS DARBĪBU

Ir saņemts neatkarīgu ekspertu gala ziņojums par situāciju t/c Mols, kas apliecina objekta konstrukciju drošumu. Tuvākajās dienās apmeklētājiem tiks atvērti veikali, kas tika īslaicīgi slēgti līdz detalizētas izpētes rezultātu saņemšanai.

Inženieru gala ziņojums apliecina, ka esošās konstrukcijas un pagaidu risinājumi pilnībā nodrošina bojāto pārsegumu nestspēju un objekts ir darbiniekiem un apmeklētājiem drošs. Ilgtermiņā ēkas ekspluatācijai tiks izstrādāts pastāvīgs sijas pastiprināšanas risinājums atbilstoši izpētes laikā iegūtajai informācijai.

Atvainojamies apmeklētājiem, darbiniekiem un nomniekiem par radītajām neērtībām.